Obchodn├ę podmienky

I.Z├íkladn├ş ustanoven├ş

 1. Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (─Ćalej len ÔÇ×obchodn├ę podmienkyÔÇť) s├║ vydan├ę:

N├ízov spolo─Źnosti: CHILD RIDER s. r. o.

I─î: 53860055

DI─î: 2121515902

So s├şdlom: Nov├í 78, Poprad 05801

email: info@olejcekydoprania.sk

telef├│n: +421 911 729 485 

web: www.olejcekydoprania.sk

 

Reklama─Źn├í adresa firmy reklam├ície, vr├ítenie tovaru

N├ízov spolo─Źnosti: CHILD RIDER s. r. o. 

Ulica: Razusová 22, Poprad 05801

email: info@olejcekydoprania.sk

telef├│n: +421 911 729 485 

 

 1. Tieto obchodn├ę podmienky upravuj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti pred├ívaj├║ceho a fyzickej osoby, ktor├í uzatv├íra k├║pnu zmluvu mimo svoju podnikate─żsk├║ ─Źinnos┼ą ako spotrebite─ż, alebo v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti (─Ćalej len: ÔÇ×kupuj├║ciÔÇť) prostredn├şctvom webov├ęho rozhrania umiestnen├ęho na webovej str├ínke dostupn├ęho na internetov├ę adrese www.funnywheels.sk (─Ćalej je ÔÇ×internetov├Ż obchodÔÇť). 
 2. Ustanovenia obchodn├Żch podmienok s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy. Odch├Żlne dojednanie v k├║pnej zmluve m├í prednos┼ą pred ustanoveniami t├Żchto obchodn├Żch podmienok.
 3. Tieto obchodn├ę podmienky a k├║pna zmluva  sa uzatv├íraj├║ v slovenskom jazyku. 

 II. Inform├ície o tovare a cen├ích

 1. Inform├ície o tovare, vr├ítane uvedenia ceny jednotliv├ęho tovaru a jeho hlavn├Żch vlastnost├ş s├║ uveden├ę u jednotliv├ęho tovaru v katal├│gu internetov├ęho obchodu. Ceny tovaru s├║ uveden├ę vr├ítane dane z pridanej hodnoty, v┼íetk├Żch s├║visiacich poplatkov a n├íkladov za vr├ítenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż obvyklou po┼ítovnou cestou. Ceny tovaru zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, po ktor├║ s├║ zobrazovan├ę v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylu─Źuje dojednanie k├║pnej zmluvy za individu├ílne dohodnut├Żch podmienok.
 2. V┼íetka prezent├ícia tovaru umiestnen├í v katal├│gu internetov├ęho obchodu je informat├şvneho charakteru a pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uzavrie┼ą k├║pnu zmluvu oh─żadom tohoto tovaru. 
 3. V internetovom obchode s├║ zverejnen├ę inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru. Inform├ícia o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru uveden├ę v internetovom obchode plat├ş len v pr├şpadoch, ke─Ć je tovar doru─Źovan├Ż v r├ímci ├║zemia Slovenskej republiky.
 4. Pr├şpadn├ę z─żavy z k├║pnej ceny tovaru nie je mo┼żn├ę navz├íjom kombinova┼ą, ak sa nedohodne pred├ívaj├║ci s kupuj├║cim inak. 

 III. Objedn├ívka a uzavretie k├║pnej zmluvy

 1. N├íklady vzniknut├ę kupuj├║cemu pri pou┼żit├ş komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku v s├║vislosti s uzavret├şm k├║pnej zmluvy (n├íklady na internetov├ę pripojenie, n├íklady na telef├│nne hovory), hrad├ş kupuj├║ci s├ím. Tieto n├íklady sa nel├ş┼íia od z├íkladnej sadzby.
 2. Kupuj├║ci vykon├íva objedn├ívku tovaru t├Żmito sp├┤sobmi:
 • prostredn├şctvom svojho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu, ak vykonal predch├ídzaj├║cu registr├íciu v internetovom obchode, 
 • vyplnen├şm objedn├ívkov├ęho formul├íra bez registr├ície.  
 1. Pri zad├ívan├ş objedn├ívky si kupuj├║ci vyberie tovar, po─Źet kusov tovaru, sp├┤sob platby a doru─Źenia.
 2. Pred odoslan├şm objedn├ívky je kupuj├║cemu umo┼żnen├ę kontrolova┼ą a meni┼ą ├║daje, ktor├ę do objedn├ívky vlo┼żil. Objedn├ívku odo┼íle kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu kliknut├şm na tla─Źidlo odosla┼ą objedn├ívku s povinnos┼ąou platby  ├Üdaje uveden├ę v objedn├ívke s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne. Podmienkou platnosti objedn├ívky je vyplnenie v┼íetk├Żch povinn├Żch ├║dajov v objedn├ívkovom formul├íri a potvrdenie kupuj├║ceho o tom, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami.
 3. Bezodkladne po obdr┼żan├ş objedn├ívky za┼íle pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky na emailov├║ adresu, ktor├║ kupuj├║ci pri objednan├ş zadal. Toto potvrdenie je automatick├ę a nepova┼żuje sa za uzavretie zmluvy. Pr├şlohou potvrdenia s├║ aktu├ílne obchodn├ę podmienky pred├ívaj├║ceho. K├║pna zmluva je uzavret├í a┼ż po prijat├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cim. Ozn├ímen├ş o prijat├ş objedn├ívky je doru─Źen├ę na emailov├║ adresu kupuj├║ceho. / Bezodkladne po obdr┼żan├ş objedn├ívky za┼íle pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky na emailov├║ adresu, ktor├║ kupuj├║ci pri objednan├ş zadal. Toto potvrdenie sa pova┼żuje za uzavretie zmluvy. Pr├şlohou potvrdenia s├║ aktu├ílne obchodn├ę podmienky pred├ívaj├║ceho. K├║pna zmluva je uzavret├í potvrden├şm objedn├ívky pred├ívaj├║cim na emailov├║ adresu kupuj├║ceho. 
 4. V pr├şpade, ┼że niektor├║ z po┼żiadaviek uveden├Żch v objedn├ívke nem├┤┼że pred├ívaj├║ci splni┼ą, za┼íle kupuj├║cemu na jeho emailov├║ adresu pozmenen├║ ponuku. Pozmenen├í ponuka sa pova┼żuje za nov├Ż n├ívrh k├║pnej zmluvy a k├║pna zmluva  je v takom pr├şpade uzavret├í potvrden├şm kupuj├║ceho o prijat├ş tejto ponuky pred├ívaj├║cemu na jeho emailov├║ adresu uveden├║ v t├Żchto obchodn├Żch podmienkach. 
 5. V┼íetky objedn├ívky prijat├ę pred├ívaj├║cim s├║ z├ív├Ązn├ę. Kupuj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą objedn├ívku, pok├Żm nie je kupuj├║cemu doru─Źen├ę ozn├ímenie o prijat├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cim. Kupuj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą objedn├ívku telefonicky na telef├│nnom ─Ź├şsle pred├ívaj├║ceho alebo elektronickou spr├ívou na email pred├ívaj├║ceho, obe uveden├ę v t├Żchto obchodn├Żch podmienkach. 
 6. V pr├şpade, ┼że do┼ílo ku zjavnej technickej chybe na strane pred├ívaj├║ceho pri uveden├ş ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objedn├ívania, nie je pred├ívaj├║ci povinn├Ż doda┼ą kupuj├║cemu tovar za t├║to celkom zjavne chybn├║ cenu ani v pr├şpade, ┼że kupuj├║cemu bolo zaslan├ę automatick├ę potvrdenie o obdr┼żan├ş objedn├ívky pod─ża t├Żchto obchodn├Żch podmienok. Pred├ívaj├║ci informuje kupuj├║ceho o chybe bez zbyto─Źn├ęho odkladu a za┼íle kupuj├║cemu na jeho emailov├║ adresu pozmenen├║ ponuku. Pozmenen├í ponuka sa pova┼żuje za nov├Ż n├ívrh k├║pnej zmluvy a k├║pna zmluva  je v takom pr├şpade uzavret├í potvrden├şm o prijat├ş kupuj├║cim na emailov├║ adresu pred├ívaj├║ceho.

 IV. Z├íkazn├şcky ├║─Źet

 1. Na z├íklade registr├ície kupuj├║ceho vykonanej v internetovom obchode m├┤┼że kupuj├║ci pristupova┼ą do svojho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu. Zo svojho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu m├┤┼że kupuj├║ci vykon├íva┼ą objedn├ívanie tovaru. Kupuj├║ci m├┤┼że objedn├íva┼ą tovar tie┼ż bez registr├ície. 
 2. Pri registr├ícii do z├íkazn├şckeho ├║─Źtu a pri objedn├ívan├ş tovaru je kupuj├║ci povinn├Ż uv├ídza┼ą spr├ívne a pravdivo v┼íetky ├║daje. ├Üdaje uveden├ę v u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte je kupuj├║ci pri akejko─żvek ich zmene povinn├Ż aktualizova┼ą. ├Üdaje uveden├ę kupuj├║cim v z├íkazn├şckom ├║─Źte a pri objedn├ívan├ş tovaru s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne.
 3. Pr├şstup k z├íkazn├şckemu ├║─Źtu je zabezpe─Źen├Ż u┼ż├şvate─żsk├Żm menom a heslom. Kupuj├║ci je povinn├Ż zachov├íva┼ą ml─Źanlivos┼ą oh─żadom inform├íci├ş nevyhnutn├Żch k pr├şstupu do jeho z├íkazn├şckeho ├║─Źtu. Pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę zneu┼żitie z├íkazn├şckeho ├║─Źtu tret├şmi osobami.
 4. Kupuj├║ci nie je opr├ívnen├Ż umo┼żni┼ą vyu┼ż├şvanie z├íkazn├şckeho ├║─Źtu tret├şm osob├ím.
 5. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet, a to najm├Ą v pr├şpade, ke─Ć kupuj├║ci svoj u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet dlh┼íie nevyu┼ż├şva, ─Źi v pr├şpade, kedy kupuj├║ci poru┼í├ş svoje povinnosti z k├║pnej zmluvy a t├Żchto obchodn├Żch podmienok.
 6. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet nemus├ş by┼ą dostupn├Ż nepretr┼żite, a to najm├Ą s oh─żadom na nutn├║ ├║dr┼żbu hardwarov├ęho a softwarov├ęho vybavenia pred├ívaj├║ceho, popr. nutn├║ ├║dr┼żbu hardwarov├ęho a softwarov├ęho vybavenia tret├şch os├┤b.

 V. Platobn├ę podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a pr├şpadn├ę n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru pod─ża k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci zaplati┼ą nasleduj├║cimi sp├┤sobmi:
 • platba prostredn├şctvom GO PAY
 • bezhotovostne prevodom na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho Slovensk├í republika IBAN: SK21 8330 0000 0027 0200 5622 ─Ź├ş┼ílo ├║─Źtu: 2702005622/8330, veden├Ż u Fio banka
 • dobierkou v hotovosti pri prevzat├ş tovaru
 1. Spolo─Źne s k├║pnou cenou je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu n├íklady spojen├ę s balen├şm a dodan├şm tovaru v zmluvnej v├Ż┼íke. Ak nie je ─Ćalej uveden├ę v├Żslovne inak, rozumie sa ─Ćalej k├║pnou cenou aj n├íklad spojen├Ż s dodan├şm tovaru.
 2. V pr├şpade platby v hotovosti je k├║pna cena splatn├í pri prevzat├ş tovaru. V pr├şpade bezhotovostnej platby je k├║pna cena splatn├í do 10 dn├ş od uzavretia k├║pnej zmluvy.
 3. V pr├şpade platby prostredn├şctvom platobnou br├íny postupuje kupuj├║ci pod─ża pokynov pr├şslu┼ín├ęho poskytovate─ża elektronick├Żch platieb.
 4. V pr├şpade bezhotovostnej platby je z├ív├Ązok kupuj├║ceho zaplati┼ą k├║pnu cenu splnen├Ż okamihom prip├şsania pr├şslu┼ínej sumy na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.
 5. Pred├ívaj├║ci nepo┼żaduje od kupuj├║ceho vopred ┼żiadnu z├ílohu ─Źi in├║ obdobn├║ platbu. ├Ührada k├║pnej ceny pred odoslan├şm tovaru nie je z├ílohou. 
 6. Pod─ża z├íkona o evidencii tr┼żieb je pred├ívaj├║ci povinn├Ż vystavi┼ą kupuj├║cemu pokladni─Źn├Ż doklad. Z├írove┼ł je povinn├Ż zaevidova┼ą prijat├║ tr┼żbu u spr├ívcu dane online, v pr├şpade technick├ęho v├Żpadku potom najnesk├┤r do 48 hod├şn.
 7. Tovar je kupuj├║cemu dodan├Ż: od 1 do 10 pracovn├Żch dn├ş.
 • na adresu ur─Źen├║ kupuj├║cim v objedn├ívke
 1. Vo─żba sp├┤sobu dodania sa vykon├íva v priebehu objedn├ívania tovaru.
 2. N├íklady na dodanie tovaru v z├ívislosti na sp├┤sobe odoslania a prevzatia tovaru s├║ uveden├ę v objedn├ívke kupuj├║ceho a v potvrden├ş objedn├ívky pred├ívaj├║cim. V pr├şpade, ┼że je sp├┤sob dopravy dohodnut├Ż na z├íklade zvl├í┼ítneho po┼żiadavku kupuj├║ceho, zn├í┼ía kupuj├║ci riziko a pr├şpadn├ę dodato─Źn├ę n├íklady spojen├ę s t├Żmto sp├┤sobom dopravy.
 3. Ak je pred├ívaj├║ci pod─ża k├║pnej zmluvy povinn├Ż doda┼ą tovar na miesto ur─Źen├ę kupuj├║cim v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż prevzia┼ą tovar pri dodan├ş. V pr├şpade, ┼że je z d├┤vodov na strane kupuj├║ceho nutn├ę tovar doru─Źova┼ą opakovane alebo in├Żm sp├┤sobom, ne┼ż bolo uveden├ę v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą n├íklady spojen├ę s opakovan├Żm doru─Źovan├şm tovaru, resp. n├íklady spojen├ę s in├Żm sp├┤sobom doru─Źenia.
 4. Pri prevzat├ş tovaru od prepravcu je kupuj├║ci povinn├Ż skontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalov tovaru a v pr├şpade ak├Żchko─żvek v├íd toto bezodkladne ozn├ími┼ą prepravcovi. V pr├şpade zistenia poru┼íenia obalu nasved─Źuj├║ceho neopr├ívnen├ęmu vniknutiu do z├ísielky nemus├ş kupuj├║ci z├ísielku od prepravcu prevzia┼ą.
 5. Pred├ívaj├║ci vystav├ş kupuj├║cemu da┼łov├Ż doklad ÔÇô fakt├║ru. Da┼łov├Ż doklad je odoslan├Ż na emailov├║ adresu kupuj├║ceho. Da┼łov├Ż doklad je prilo┼żen├Ż k dod├ívan├ęmu tovaru.
 6. Kupuj├║ci nadob├║da vlastn├şcke pr├ívo ku tovaru zaplaten├şm celej k├║pnej ceny za tovar, vr├ítane n├íkladov na dodanie, najsk├┤r v┼íak prevzat├şm tovaru. Zodpovednos┼ą za n├íhodn├║ stratu, po┼íkodenie ─Źi zni─Źenie tovaru prech├ídza na kupuj├║ceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupuj├║ci povinnos┼ą tovar prevzia┼ą, ale v rozpore s k├║pnou zmluvou tak neurobil.

 VI. Odst├║penie od zmluvy

 1. Kupuj├║ci, ktor├Ż uzavrel k├║pnu zmluvu mimo svoju podnikate─żsk├║ ─Źinnos┼ą ako spotrebite─ż, m├í pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą aj bez uvedenia d├┤vodu.
 2. Lehota pre odst├║penie od zmluvy predstavuje 14 dn├ş 
 • odo d┼ła prevzatia tovaru,
 • odo d┼ła prevzatia poslednej dod├ívky tovaru, ak je predmetom zmluvy nieko─żko druhov tovaru alebo dodanie nieko─żk├Żch ─Źast├ş
 • odo d┼ła prevzatia prvej dod├ívky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravideln├í opakovan├í dod├ívka tovaru.
 1. Kupuj├║ci nem├┤┼że okrem in├ęho odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy:
 • o poskytovan├ş slu┼żieb, ak boli splnen├ę s jeho predch├ídzaj├║cim v├Żslovn├Żm s├║hlasom pred uplynut├şm lehoty pre odst├║penie od zmluvy a pred├ívaj├║ci pred uzavret├şm zmluvy ozn├ímil kupuj├║cemu, ┼że v takom pr├şpade nem├í pr├ívo na odst├║penie od zmluvy a ak do┼ílo k ├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby,
 • o dod├ívke tovaru alebo slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş na v├Żkyvoch finan─Źn├ęho trhu nez├ívisle na v├┤li pred├ívaj├║ceho a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą v priebehu lehoty pre odst├║penie od zmluvy,
 • o dodan├ş alkoholick├Żch n├ípojov, ktor├Żch cena bola dohodnut├í v ─Źase uzavretia zmluvy, ktor├ę m├┤┼żu by┼ą dodan├ę a┼ż po uplynut├ş tridsiatich dn├ş a ktor├Żch cena z├ívis├ş na v├Żkyvoch trhu nez├ívisl├Żch na v├┤li pred├ívaj├║ceho,
 • o dod├ívke tovaru, ktor├Ż bol upraven├Ż pod─ża priania kupuj├║ceho, tovaru vyroben├ęho na mieru alebo tovaru ur─Źen├ęho osobitne pre jedn├ęho kupuj├║ceho,
 • o dod├ívke tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlej skaze, ako aj tovaru, ktor├Ż bol po dodan├ş vzh─żadom na svoju povahu nen├ívratne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom,
 • o dod├ívke tovaru v uzavretom obale, ktor├Ż nie je vhodn├ę vr├íti┼ą z d├┤vodov ochrany zdravia alebo z hygienick├Żch d├┤vodov a ktor├ęho ochrann├Ż obal bol po dodan├ş poru┼íen├Ż,
 • o dod├ívke zvukov├Żch z├íznamov, obrazov├Żch z├íznamov, zvukovoobrazov├Żch z├íznamov, kn├şh alebo po─Ź├şta─Źov├ęho softv├ęru, ak s├║ pred├ívan├ę v ochrannom obale a kupuj├║ci tento obal rozbalil,
 • o dod├ívke nov├şn, period├şk alebo ─Źasopisov s v├Żnimkou predaja na z├íklade dohody o predplatnom a predaji kn├şh nedod├ívan├Żch v ochrannom obale,
 • o dod├ívke elektronick├ęho obsahu inak ako na hmotnom nosi─Źi, ak sa jeho poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom kupuj├║ceho a kupuj├║ci vyhl├ísil , ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohoto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy,
 • v ─Ćal┼í├şch pr├şpadoch uveden├Żch v ┬ž 7 ods. 6 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho v znen├ş nehor┼í├şch predpisov.
 1. Pre dodr┼żanie lehoty pre odst├║penie od zmluvy mus├ş kupuj├║ci odosla┼ą prehl├ísenie o odst├║pen├ş v lehote pre odst├║penie od zmluvy.
 2. Pre odst├║penie od k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci vyu┼żi┼ą vzorov├Ż formul├ír k odst├║peniu od zmluvy poskytovan├Ż pred├ívaj├║cim. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy za┼íle kupuj├║ci na emailov├║ alebo doru─Źovaciu adresu pred├ívaj├║ceho uveden├║ v t├Żchto obchodn├Żch podmienkach. Pred├ívaj├║ci potvrd├ş kupuj├║cemu bezodkladne prijatie formul├íra.
 3. Kupuj├║ci, ktor├Ż odst├║pil od zmluvy, je povinn├Ż vr├íti┼ą pred├ívaj├║cemu tovar do 14 dn├ş od odst├║penia od zmluvy na adresu CHILD RIDER s.r.o. Ulica: Razusov├í 22, Poprad 05801. Kupuj├║ci zn├í┼ía n├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru pred├ívaj├║cemu, a to i v tom pr├şpade, ak tovar nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż pre svoju povahu obvyklou po┼ítovnou cestou.
 4. Ak odst├║pi kupuj├║ci od zmluvy, vr├íti mu pred├ívaj├║ci bezodkladne, najnesk├┤r v┼íak do 14 dn├ş od odst├║penie od zmluvy, v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky vr├ítane n├íkladov na dodanie, ktor├ę od neho prijal, a to rovnak├Żm sp├┤sobom. Pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky in├Żm sp├┤sobom len vtedy, ak s t├Żm kupuj├║ci s├║hlas├ş a ak mu t├Żm nevznikn├║ ─Ćal┼íie n├íklady.
 5. Ak kupuj├║ci zvolil in├Ż ne┼ż najlacnej┼í├ş sp├┤sob dodania tovaru, ktor├Ż pred├ívaj├║ci pon├║ka, vr├íti pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu n├íklady na dodanie tovaru vo v├Ż┼íke zodpovedaj├║cej najlacnej┼íiemu pon├║kan├ęmu sp├┤sobu dodania tovaru.
 6. Ak odst├║pi kupuj├║ci od k├║pnej zmluvy, nie je pred├ívaj├║ci povinn├Ż vr├íti┼ą prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky kupuj├║cemu sk├┤r, ne┼ż mu kupuj├║ci tovar odovzd├í alebo preuk├í┼że, ┼że tovar pred├ívaj├║cemu odoslal.
 7. Tovar mus├ş vr├íti┼ą kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu nepo┼íkoden├Ż, neopotreben├Ż a nezne─Źisten├Ż a ak je to mo┼żn├ę, v p├┤vodnom obale. N├írok na n├íhradu ┼íkody vzniknutej na tovare je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż jednostranne zapo─Ź├şta┼ą proti n├íroku kupuj├║ceho na vr├ítenie k├║pnej ceny.
 8. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy z d├┤vodu vypredania z├ísob, nedostupnosti tovaru, alebo ke─Ć v├Żrobca, dovozca alebo dod├ívate─ż tovaru preru┼íil v├Żrobu alebo dovoz tovaru. Pred├ívaj├║ci bezodkladne informuje kupuj├║ceho prostredn├şctvom emailovej adresy uvedenej v objedn├ívke a vr├íti v lehote 14 dn├ş od ozn├ímen├ş o odst├║penie od k├║pnej zmluvy v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky vr├ítane n├íkladov na dodanie, ktor├ę od neho na z├íklade zmluvy prijal, a to rovnak├Żm sp├┤sobom, popr├şpade sp├┤sobom ur─Źen├Żm kupuj├║cim. 

 VII. Pr├íva z vadn├ęho plnenia

 1. Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że tovaru pri prevzat├ş nem├í vady. Najm├Ą pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że v dobe, kedy kupuj├║ci tovar prevzal:
 • m├í tovar vlastnosti, ktor├ę si strany dojedali, a ak ch├Żba dojednanie, m├í tak├ę vlastnosti, ktor├ę pred├ívaj├║ci alebo v├Żrobca pop├şsal alebo ktor├ę kupuj├║ci o─Źak├íval s oh─żadom na povahu tovaru a na z├íklade reklamy pred├ívaj├║cim vykonanej,
 • sa tovar hod├ş k ├║─Źelu, ktor├Ż pre jeho pou┼żitie pred├ívaj├║ci uv├ídza alebo ku ktor├ęmu sa tovar tohoto druhu obvykle pou┼ż├şva,
 • tovar zodpoved├í akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akos┼ą alebo prevedenie ur─Źen├ę pod─ża dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedaj├║com mno┼żstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje po┼żiadavk├ím pr├ívnych predpisov.
 1. Ak sa vada prejav├ş v priebehu ┼íiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupuj├║cim, m├í sa za to, ┼że tovar bol vadn├Ż u┼ż pri prevzat├ş. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├íva z vady, ktor├í sa vyskytne u spotrebn├ęho tovaru v dobe dvadsa┼ą ┼ítyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanoven├ş sa nepou┼żije u tovaru pred├ívan├ęho za ni┼ż┼íiu cenu pre vadu, pre ktor├║ bola ni┼ż┼íia cena dohodnut├í, na opotrebenie tovaru sp├┤soben├ę jeho obvykl├Żm u┼ż├şvan├şm, u pou┼żit├ęho tovaru pre vadu zodpovedaj├║cu miere pou┼ż├şvania alebo opotrebenia, ktor├║ tovar mal pri prevzat├ş kupuj├║cim, alebo ak to vypl├Żva z povahy tovaru.
 2. V pr├şpade v├Żskytu vady m├┤┼że kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu predlo┼żi┼ą reklam├íciu a po┼żadova┼ą:
 • ak ide o vadu, ktor├║ je mo┼żn├ę odstr├íni┼ą:
 • bezplatn├ę odstr├ínenie vady tovaru,
 • v├Żmenu tovaru za nov├Ż tovar,
 • ak ide o vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą:
 • primeran├║ z─żavu z k├║pnej ceny,
 • odst├║pi┼ą od zmluvy.
 1. Kupuj├║ci m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy, 
 • ak m├í tovar vadu, ktor├║ nemo┼żno odstr├íni┼ą a ktor├í br├íni tomu, aby sa vec mohla riadne u┼ż├şva┼ą ako vec bez vady, 
 • ak nem├┤┼że tovar riadne u┼ż├şva┼ą pre opakovan├Ż v├Żskyt vady alebo v├íd po oprave, 
 • ak nem├┤┼że riadne tovar u┼ż├şva┼ą pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd tovaru.
 1. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż prija┼ą reklam├íciu v ktorejko─żvek prev├ídzkarni, v ktorej je prijatie reklam├ície mo┼żn├ę, pr├şpadne i v s├şdle alebo mieste podnikania. Spotrebite─ż m├┤┼że reklam├íciu uplatni┼ą aj u osoby ur─Źenej pred├ívaj├║cim. Ak reklam├íciu spotrebite─ża vybavuje osoba ur─Źen├í pred├ívaj├║cim, t├íto m├┤┼że reklam├íciu vybavi┼ą iba odovzdan├şm opraven├ęho tovaru, inak reklam├íciu post├║pi na vybavenie pred├ívaj├║cemu. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż kupuj├║cemu vyda┼ą p├şsomn├ę potvrdenie o tom, kedy kupuj├║ci pr├ívo uplatnil, ─Źo je obsahom reklam├ície a ak├Ż sp├┤sob vybavenia reklam├ície kupuj├║ci po┼żaduje, ako aj potvrdenie o d├ítume a sp├┤sobe vybavenia reklam├ície, vr├ítane potvrdenia o vykonan├ş opravy a dobe jej trvania, pr├şpadne p├şsomn├ę od├┤vodnenie zamietnutia reklam├ície.
 2. Ak spotrebite─ż uplatn├ş reklam├íciu, pred├ívaj├║ci alebo n├şm poveren├Ż zamestnanec alebo ur─Źen├í osoba je povinn├Ż pou─Źi┼ą spotrebite─ża o jeho pr├ívach vypl├Żvaj├║cich z vadn├ęho plnenia. Na z├íklade rozhodnutia spotrebite─ża, ktor├ę z pr├ív vypl├Żvaj├║cich mu z vadn├ęho plnenia si uplat┼łuje, je Pred├ívaj├║ci alebo n├şm poveren├Ż pracovn├şk alebo ur─Źen├í osoba povinn├Ż ur─Źi┼ą  sp├┤sob vybavenia reklam├ície ihne─Ć, v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch najnesk├┤r do troch pracovn├Żch dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ích, v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch, najm├Ą ak sa vy┼żaduje zlo┼żit├ę technick├ę zhodnotenie stavu tovaru, najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. . Po ur─Źen├ş sp├┤sobu vybavenia reklam├ície sa reklam├ícia vr├ítane odstr├ínenia vady mus├ş vybavi┼ą ihne─Ć, pri─Źom v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch mo┼żno reklam├íciu vybavi┼ą aj nesk├┤r. Vybavenie reklam├ície vr├ítane odstr├ínenia vady v┼íak nesmie trva┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. M├írne uplynutie tejto lehoty sa pova┼żuje za podstatn├ę poru┼íenie zmluvy a kupuj├║ci m├í pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą alebo m├í pr├ívo na v├Żmenu tovaru za nov├Ż tovar. Za okamih uplatnenia reklam├ície sa pova┼żuje moment, kedy d├┤jde prejav v├┤le kupuj├║ceho (uplatnenie pr├íva z vadn├ęho plnenia) pred├ívaj├║cemu.
 3. Pred├ívaj├║ci p├şsomne informuje kupuj├║ceho o v├Żsledku reklam├ície, a to najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. 
 4. Pr├ívo z vadn├ęho plnenia kupuj├║cemu nepatr├ş, ak kupuj├║ci pred prevzat├şm veci vedel, ┼że vec m├í vadu, alebo ak kupuj├║ci vadu s├ím sp├┤sobil.
 5. V pr├şpade opr├ívnenej reklam├ície m├í kupuj├║ci pr├ívo na n├íhradu ├║─Źelne vynalo┼żen├Żch n├íkladov vzniknut├Żch v s├║vislosti s uplatnen├şm reklam├ície. Toto pr├ívo m├┤┼że kupuj├║ci u pred├ívaj├║ceho uplatni┼ą v lehote do jedn├ęho mesiaca po uplynut├ş z├íru─Źnej doby.
 6. Vo─żbu sp├┤sobu reklam├ície a jej vybavenia, ak je viacero mo┼żnost├ş, m├í kupuj├║ci.
 7. Pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín oh─żadom pr├ív z vadn├ęho plnenia sa riadia ┬ž 499 a┼ż 510, ┬ž 596 a┼ż 600 a ┬ž 619 a┼ż 627 z├íkona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źianskeho z├íkonn├şka v znen├ş neskor┼í├şch predpisov  a z├íkonom ─Ź. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebite─ża v znen├ş neskor┼í├şch predpisov.

 VIII. Doru─Źovanie

 1. Zmluvn├ę strany si m├┤┼żu v┼íetku p├şsomn├║ kore┼ípondenciu vz├íjomne doru─Źova┼ą prostredn├şctvom elektronickej po┼íty. 
 2. Kupuj├║ci doru─Źuje pred├ívaj├║cemu kore┼ípondenciu na emailov├║ adresu uveden├║ v t├Żchto obchodn├Żch podmienkach. Pred├ívaj├║ci doru─Źuje kupuj├║cemu kore┼ípondenciu na emailov├║ adresu uveden├║ v jeho z├íkazn├şckom ├║─Źte alebo v objedn├ívke. 

 IX. Mimos├║dne rie┼íenie sporov

 1. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż k predaji tovaru na z├íklade ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia. ┼Żivnostensk├║ kontrolu vykon├íva v r├ímci svojej p├┤sobnosti pr├şslu┼ín├Ż Okresn├Ż ├║rad odbor ┼żivnostensk├ęho podnikania. Slovensk├í  obchodn├ş in┼ípekcia vykon├íva vo vymedzenom rozsahu okrem in├ęho dozor nad dodr┼żiavan├şm z├íkona ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v znen├ş nehor┼í├şch predpisov .

 X. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

 1. V┼íetky dojednania medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim sa spravuj├║ pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vz┼ąah zalo┼żen├Ż k├║pnou zmluvou obsahuje medzin├írodn├Ż prvok, strany sa dohodli, ┼że vz┼ąah sa riadi pr├ívom Slovenskej republiky. T├Żmto nie s├║ dotknut├ę pr├íva spotrebite─ża vypl├Żvaj├║ce z v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov.
 2. Pred├ívaj├║ci nie je vo vz┼ąahu ku kupuj├║cemu viazan├Ż ┼żiadnymi k├│dexmi spr├ívania v zmysle ustanoven├ş z├íkona ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża v znen├ş nehor┼í├şch predpisov.
 3. V┼íetky pr├íva k webov├Żm str├ínkam pred├ívaj├║ceho, najm├Ą autorsk├ę pr├íva k obsahu, vr├ítane rozvrhnutia str├ínky, fotiek, filmov, grafiky, ochrann├Żch zn├ímok, loga a ─Ćal┼íieho obsahu a prvkov, prin├íle┼ż├ş pred├ívaj├║cemu. Je zak├ízan├ę kop├şrova┼ą, upravova┼ą alebo inak pou┼ż├şva┼ą webov├ę str├ínky alebo ich ─Źas┼ą bez s├║hlasu pred├ívaj├║ceho.
 4. Pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za chyby vzniknut├ę v d├┤sledku z├ísahu tret├şch os├┤b do internetov├ęho obchodu alebo v d├┤sledku jeho pou┼żitia v rozpore s jeho ur─Źen├şm. Kupuj├║ci nesmie pri vyu┼ż├şvan├ş internetov├ęho obchodu pou┼ż├şva┼ą postupy, ktor├ę by mohli ma┼ą negat├şvny vplyv na jeho prev├ídzku a nesmie vykon├íva┼ą ┼żiadnu ─Źinnos┼ą, ktor├í by mohla jemu alebo tret├şm osob├ím umo┼żni┼ą neopr├ívnene zasahova┼ą ─Źi neopr├ívnene u┼ż├şva┼ą programov├ę vybavenie alebo ─Ćal┼íie s├║─Źasti tvoriace internetov├Ż obchod a u┼ż├şva┼ą internetov├Ż obchod alebo jeho ─Źasti ─Źi softwarov├ę vybavenie tak├Żm sp├┤sobom, ktor├Ż by bol v rozpore s jeho ur─Źen├şm ─Źi ├║─Źelom. 
 5. K├║pna zmluva vr├ítane obchodn├Żch podmienok je archivovan├í pred├ívaj├║cim v elektronickej podobe a nie je verejne pr├şstupn├í.
 6. Znenie obchodn├Żch podmienok m├┤┼że pred├ívaj├║ci meni┼ą ─Źi dop─║┼ła┼ą. T├Żmto ustanoven├şm nie s├║ dotknut├ę pr├íva a povinnosti vzniknut├ę po dobu ├║─Źinnosti predch├ídzaj├║ceho znenia obchodn├Żch podmienok.
 7. Pr├şlohou obchodn├Żch podmienok je vzorov├Ż formul├ír pre odst├║penie od zmluvy.

 

 

Tieto obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ ├║─Źinnos┼ą d┼łom 1.1.2023

 


 

PR├ŹLOHA ─î. 1 - FORMUL├üR PRE REKLAM├üCIU

Adres├ít:                  [BUDE DOPLNEN├ë].

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

─î├şslo objedn├ívky a fakt├║ry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktor├Ż je reklamovan├Ż (n├ízov a k├│d):

 

Popis a rozsah v├íd tovaru:

 

Ako z├íkazn├şk pred├ívaj├║ceho po┼żadujem, aby moja reklam├ícia bola vybaven├í nasledovn├Żm sp├┤sobom:

 

Prajem si vr├íti┼ą peniaze na bankov├Ż ├║─Źet (IBAN)/in├Żm sp├┤sobom

 

 

Pr├şlohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PR├ŹLOHA ─î. 2 - FORMUL├üR PRR ODST├ÜPENIE OD ZMLUVY

Adres├ít:                  [BUDE DOPLNEN├ë].

T├Żmto vyhlasujem, ┼że v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej len ÔÇ×Z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żkuÔÇť) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

─î├şslo objedn├ívky a fakt├║ry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktor├Ż vraciam (n├ízov a k├│d):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Sp├┤sob pre vr├ítenie prijat├Żch finan─Źn├Żch prostriedkov:

 

Prajem si vr├íti┼ą peniaze na bankov├Ż ├║─Źet (IBAN)/in├Żm sp├┤sobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebite─ża: Pred├ívaj├║ci je pod─ża ┬ž 10 ods. 4 Z├íkon o ochrane spotrebite─ża pri predaji na dia─żku opr├ívnen├Ż po┼żadova┼ą od spotrebite─ża preplatenie zn├ş┼żenia hodnoty tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku tak├ęho zaobch├ídzania s tovarom, ktor├ę je nad r├ímec zaobch├ídzania potrebn├ęho na zistenie vlastnosti a funk─Źnosti tovaru.

Dátum:

Podpis:

Pricemania.sk ÔÇô Porovnanie cien